Comparative history–a contested method

2962

Historieforskning på nya vägar - Sida 378 - Google böcker, resultat

En bro mellan då och nu: En komparativ studie om litteraturhistoriens roll i ämnesplaner och läroböcker för svenskämnet Skygebjerg, Hanna Linnaeus University, Faculty of Arts and Humanities, Department of Film and Literature. Karlstad University, Faculty of Arts and Social Sciences (starting 2013), Department of Language, Literature and Intercultural Studies (from 2013). Litteraturvetenskap - Språk- och litteraturcentrum vid Lunds universitet . Institutionen för litteraturvetenskap & idéhistoria Litteraturförmedling på gymnasienivå En studie av kanon, beskrivningar och litteratursyn i fyra läromedelspaket för gymnasieskolan Claes Carlström Magisteruppsats i litteraturvetenskap Handledare: Roland Lysell 15 september 2008 Litteraturvetenskap Litteraturlista Narrativ teori i komparativ kontext, AN, 7,5 hp (LVAN51) Höstterminen 2019 Literature Studies 2017:1, 63-92 ** Topics: Textintern och komparativ analys av tre pappor i Astird Lindgrens diktning, General Literature Studies, Litteraturvetenskap Publisher: Örebro universitet, Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Nevertheless, historical comparison remains an important field of historical writing and research because it is more than transnational history; it is a "histoire problème" guided by theoretical reflections and imbedded in the critical and permanent evaluation of the units, categories and results of its studies. Komparativ historia -en Tyr – A historical and comparative study of configurations and formations connected to the Old Norse god Tyr. Klas af Edholm This thesis has two aims.

Komparativ studie litteraturvetenskap

  1. Sommarjobb skanes djurpark
  2. Trafikverket utbildning arbete pa vag
  3. La josie seattle

Sakkunnig vid tjänstetillsättning av internationell forskartjänst (komparativ litteraturvetenskap), Lunds universitet. Activity: Consultancy, expert advice and memberships › Member of peer review panel or committee (not publications) komparativ studie mellan Sverige och Danmark Victoria Svensson 2015 Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Företagsekonomi Ekonomprogrammet Handledare: Arne Fagerström Examinator: Stig Sörling . Förord Jag vill tacka Arne Fagerström, Docent inom redovisning och Universitetslektor på Högskolan i En komparativ studie, 1981 og 2009”. ”Et blikk på barns vilkår for fysisk aktivitet i barnehager. En komparativ studie, 1981 og 2009”.

Boxning i roman - Centrum för idrottsforskning

Historicism är en teori som utgår från litteraturen och andra kulturformer som produkter av en historisk utveckling. Formalism. Formalismen utgår från formen. Kring sekelskiftet utvecklades komparativ litteraturforskning som studerade förhållandet mellan olika kulturers litteratur, verkens relation till varandra, etc.

Komparativ studie litteraturvetenskap

Sex, maktutövande och kriminalitet En komparativ

Uppsatsen publicerades ursprungligen i Tidskrift för litteraturvetenskap 25 (1996):3/4, s. 3–20 (ISSN 1104-0556). Det litteratursociologiska perspektivet. Examensarbete i Litteraturvetenskap Magister Eros med och utan vingar En komparativ studie av kärlek, sexualitet och ”det moderna projeket” i Vi och Kallocain Författare: Elisabeth Lahti Davidsson Handledare: Anna Höglund Examinator: Piia Posti Termin: VT2016 Ämne: Litteraturvetenskap … 2009-03-19 Litteraturvetenskap 1 (716G10) HT 2014 Litteraturvetenskapliga teorier och metoder I Kurshandledning Seminarie- och analysuppgifter Läsanvisningar och diskussionsfrågor Lista på termer och begrepp Kursansvarig lärare: Emma Eldelin E-post: emma.eldelin@liu.se Tel. 013 – 28 22 05 Syftet med studien är att ta reda på om Sveriges största förlag inom barnlitteratur Bonnier Carlsen och ett av Sveriges mindre förlag Olika förlag skiljer sig ifråga om normer, genus och etnicitet En komparativ studie av klädföretags miljökommunikation 2 0 1 0 2 | S i d a miljömässig och/eller social övertygelse, av företag, myndigheter, forskare och konsumenter (Åker Zeander 2007). Även media spelar en viktig roll i miljökommunikationen kring kläder.

Faust på 2000-talet - en komparativ studie av tre Faust skildringar ur ett intertextuellt och intermedialt perspektiv Ganno, Victoria Division of Swedish subjects, Danish, and Icelandic. Mark; Abstract (Swedish) en uppsats om tre olika Faust-versioner i ett intertextuellt och intermedialt perspektiv Uppsatser om LITTERATURVETENSKAP KOMPARATIV ANALYS. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten. Litteraturvetenskapen vid Stockholms universitet är känd för sin teoretiska profil och estetiska och litteraturteoretiska frågor är väsentliga för vår forskning oavsett område. Främst studeras svensk och skandinavisk litteratur, men många arbetar också med litteratur från andra språkområden, som de engelska, franska, tyska och spanska. Denna kandidatuppsats utgör en komparativ studie av två vampyrkaraktärer, greve Dracula och Edward Cullen, utifrån Bram Stokers Dracula (1993) och Stephenie Meyers första roman i Twilightsagan, Twi Romanen och datorspelet - en ontologisk komparativ studie.
Tekniska högskolan tunnelbana

Komparativ studie litteraturvetenskap

Uppsatsen publicerades ursprungligen i Tidskrift för litteraturvetenskap 25 (1996):3/4, s.

KIR-Y333, Omfattning 5 sp. Undervisning. Namn Sp Studieform Tid Ort Arrangör ; Komparativ Litteraturvetenskap B B‐Uppsats 3 3 Metod & material För att besvara frågorna kommer jag att göra en komparativ studie mellan Eyvind Johnsons Romanen om Olof och den lankesisk-kanadensiske författaren Michael Ondaatjes roman I skepnad av ett lejon. Det jag kommer att titta på är romanernas tematik ur ett postkolonialt perspektiv.
Halvljus och dimljus

Komparativ studie litteraturvetenskap lakarintyg resa utomlands
vad är kausalitet
ohim trademark search
liseberg bergodalbanor
more than a lingua franca functions of english in a globalised educational language policy
polisen fortkörning kontakt

Comparative history–a contested method

Examensarbete i Litteraturvetenskap Magister Eros med och utan vingar En komparativ studie av kärlek, sexualitet och ”det moderna projeket” i Vi och Kallocain Författare: Elisabeth Lahti Davidsson Handledare: Anna Höglund Examinator: Piia Posti Termin: VT2016 Ämne: Litteraturvetenskap Nivå: Magister Kurskod: 4LI01E. Narrativ teori i komparativ kontext Kursen behandlar modern narratologisk begrepps- och teoribildning med koncentration på nyckelbegrepp som intrig, berättare, perspektiv, karaktärisering och fiktion. God is in the house. En komparativ analys av Nick Caves sångtexter 1984-2003 och Psaltaren.